Call for papers / HOME

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji kadry dydaktycznej do udziału w II konferencji “Ars Docendi — rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów”, która odbędzie się w dniu 26 września 2016 r. (poniedziałek) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Celem cyklu konferencji Ars Docendi jest wymiana poglądów i przykładów dobrych praktyk. Konferencja jest także odpowiedzią na Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 oraz rekomendacji unijnej grupy wysokiego szczebla ws. szkolenia nauczycieli w zakresie metod nauczania z dnia 18 czerwca 2013 r.
Przewidujemy możliwość: wygłoszenia 20-minutowego referatu, prezentacji posteru, a także udziału bez wystąpienia.

Program konferencji

23 maja 2016

Opublikowaliśmy program konferencji – gorąco zachęcamy do zapoznania się z tematami wystąpień oraz rejestracji udziału w charakterze słuchacza (tutaj).

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 12.30 Sesja I – przykłady dobrej praktyki – sala nr 0.102 (prowadzenie: dr Iwona Maciejowska)
10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji
10.15 – 11.00 dr Jan Czytaj dalej…

Przypomnienie o upływającym terminie zgłoszeń

29 marca 2016

Uprzejmie przypominamy, że termin rejestracji osób zainteresowanych wygłoszeniem komunikatu ustnego upływa 31 marca 2016 roku. Po tym terminie formularz będzie otwarty dla osób zgłaszających poster (do 22 kwietnia), a także dla uczestników biernych. Formularze rejestracji na konferencję znajdują się w zakładce “Rejestracja” (tutaj). Natomiast szczegółowe informacje dotyczące tematyki Czytaj dalej…

Zaproszenie do udziału w konferencji

15 stycznia 2016

Serdecznie zapraszamy osoby zain­tere­sowane pod­nosze­niem kwal­i­fikacji kadry dydak­ty­cznej do udzi­ału w II kon­fer­encji “Ars Docendi — rozwi­janie kom­pe­tencji dydak­ty­cznych nauczy­cieli aka­demic­kich i dok­toran­tów”, która odbędzie się dnia 26 września 2016 r. (poniedzi­ałek) w godz. 10.00 — 18.00 w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Czytaj dalej…

Menu